Advocaten

Bert Partoens

Bert Partoens

Vakdomeinen:
Strafrecht en strafprocesrecht, Jachtrecht - wapenwetgeving

Contact
+ 32 (0)477/98.04.79
bp@partoensadvocaten.be

Meer info
Sarah Van Haute

Sarah Van Haute

Vakdomeinen:
Medisch recht, Vennootschaps- en verenigingsrecht, Handels- en economisch recht

- Assistent ondernemingsrecht Universiteit Hasselt
- Docent Medisch recht Hogeschool PXL
- Medewerker Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven

Contact
+ 32 (0)473/95.86.08
svh@partoensadvocaten.be

Meer info
Sofie Jans

Sofie Jans

Vakdomeinen:
Strafrecht

Contact
+ 32 (0)12/80.04.30
info@partoensadvocaten.be

Meer info
Hadewijch Jansen

Hadewijch Jansen

Vakdomeinen:
Fiscaal (straf-) recht en vennootschapsrecht, Medisch recht

Contact
+ 32 (0)12/80.04.30
info@partoensadvocaten.be

Meer info

Bert Partoens

Mr. Partoens studeerde in 2002 met grote onderscheiding af als kandidaat en licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorafgaandelijk aan zijn rechtenstudies behaalde hij het diploma van maatschappelijk werker en studeerde hij aan Lancaster University in Groot-Britannië.

Na zijn rechtenstudies startte hij zijn stage bij het gerenommeerde advocatenkantoor Linklaters De Bandt te Brussel.

Mr. Partoens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Bert Partoens is verbonden aan de balie van Limburg en zetelde meerdere jaren als verkozen lid van de raad van de orde van advocaten van de balie van Tongeren.

Mr. Partoens is als docent wetgeving verbonden aan het Instituut voor de Jachtopleiding.

Mr. Partoens houdt zich als strafrechtadvocaat exclusief bezig met de materie strafrecht en strafprocesrecht en is als strafrechtadvocaat aangesloten bij de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, de European Criminal Bar Association en de International Criminal Bar. De praktijk is dermate gefocust op alle evoluties in het strafrecht dat deze gespecialiseerde bijstand hoog in het vaandel wordt gedragen door het kantoor.

Bert Partoens kan terugblikken op een jarenlange ervaring en heeft een sterke reputatie opgebouwd als strafpleiter, waarbij hij zowel aan de zijde van de dader als aan de zijde van de slachtoffers frequent optreedt in procedures die gevoerd worden voor de correctionele rechtbank en het hof van assisen.

Over enkele zaken waarin Bert Partoens verdachten of slachtoffers heeft bijgestaan vindt u in de rubriek “in de kijker”.

Strafrecht en strafprocesrecht

Als strafrechtadvocaat zal Bert Partoens u deskundig en zeer gedreven bijstaan in alle gebieden van het strafrecht:

 • zedenzaken
 • misdrijven inzake verdovende middelen
 • levens – en geweldsdelicten
 • vermogensdelicten
 • witwas
 • ondernemingsstrafrecht
 • cassatieprocedures

Ook staan wij u bij in navolgende procedures voor de strafuitvoeringsrechtbank, procedures tot schadevergoeding na onrechtmatige hechtenis door een latere vrijspraak, etc.

Heeft u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen? Aarzel dan zeker niet om ons tijdig te contacteren voor een bespreking. In strafzaken is het van het grootste belang om vanaf het eerste ogenblik correct en volledig op de hoogte te zijn van uw rechten. Wij kunnen u tevens bijstand verlenen tijdens het verhoor en u hierop grondig voorbereiden.

Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard, kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Voor dringende zaken zelfs 24u per dag, 7 dagen op 7, via het nummer +32 (0) 477 98 04 79. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht en geïnformeerd over zijn dossier en de te hanteren strategie.

Met de correctionele rechtbank en het hof van assisen op enkele tientallen meters van ons kantoor wordt er natuurlijk veel bijstand verleend voor de rechtbanken in Tongeren en Hasselt. Desalniettemin bevindt het cliënteel van ons zich in heel het land en behartigen wij uw zaak voor alle rechtbanken in België, zowel in Nederlandstalige als in Franstalige procedures. Zo zijn wij eveneens zeer actief voor de strafrechtbanken van Hasselt, Antwerpen, Brussel en Luik.

Mr. Partoens is tevens houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Jachtrecht - wapenwetgeving

Jagen of sportschieten in Vlaanderen staat gelijk aan een heel arsenaal van regelgeving. Als jager of sportschutter krijgt u te maken met allerlei regels ten aanzien van het bezit en het gebruik van uw wapens. U kunt verdacht worden van het plegen van een jachtmisdrijf of een inbreuk op de wapenwetgeving, uw jachtverlof of sportschutterslicentie kan ingetrokken worden, u kunt aangesproken worden om (wild)schade te vergoeden. Eén gouden raad: laat u tijdig en grondig adviseren omtrent uw rechten en plichten als jager of sportschutter!

Als lesgever wetgeving aan het Instituut voor de Jachtopleiding zal mr. Partoens u optimaal adviseren over de jachtreglementering en de wapenwetgeving. Wij staan u juridisch bij in o.a. procedures gevoerd voor de Provinciegouverneur, het Ministerie van Justitie of de Raad van State inzake wapenwetgeving.

Terug naar boven Sluiten

Sarah Van Haute

Sarah Van Haute studeerde in 2002 met onderscheiding af als kandidaat en licentiaat in de rechten aan de KULEUVEN. In haar tweede licentie studeerde zij tevens aan de Duke University School of law in North Carolina, USA.

Zij begon haar carrière als advocaat bij het gerenommeerde advocatenkantoor Linklaters De Bandt te Brussel (2002 – 2004) op de afdeling Mergers and Acquisitions en daarna bij het Leuvens kantoor Maxius op de afdeling vennootschaps- en verenigingsrecht (2004-2006).

Daarna startte zij als juridisch adviseur bij Deloitte waar zij doorgroeide tot supervisor en mee gestalte gaf aan de verdere uitbouw van het juridisch departement. In deze functie adviseerde zij talrijke bedrijven op vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht en handels- en economisch recht en begeleidde zij verschillende overnames van bedrijven.

Gezien haar interesse in de gezondheidssector werd zij in maart 2009 juridisch beleidsadviseur van het Ziekenhuis Oost-Limburg waar zij tevens werd benoemd tot secretaris van de raad van beheer en de algemene vergadering. Zij bekwaamde zich in de ziekenhuiswetgeving, het medisch recht en het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Met ingang vanaf 1 mei 2011 besliste zij om een zelfstandige praktijk op te starten met als voorkeurmateries het vennootschaps- en verenigingsrecht, handels- en economisch recht en medisch recht.

Sedert september 2014 is zij eveneens verbonden aan de Universiteit Hasselt als praktijkassistent ondernemingsrecht en aan de Hogeschool PXL als docent recht in het departement PXL-Healthcare.

SEMINARIES

Beroepsgeheim van artsen: Seminarie gegeven op 14 mei 2011 door Sarah Van Haute op de pharma dag van de geneeskundige kring Heusden - Zolder - Koersel.

Beroepsgeheim en de minderjarige: Seminarie gegeven op 20 juni 2011 door Sarah Van Haute in het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk.

De grenzen van de patiëntenrechten: Seminarie gegeven op 22 september 2011 door Sarah Van Haute in het JESSA ziekenhuis.

Juridische benadering van pedofilie – wat dient een huisarts daarvan te weten, seminarie gegeven op 25 januari 2012 aan de huisartsenkring Aprilia Zuid-Oost Hageland

Sarah Van Haute als spreker op de werkdag Deontologische Code van DAGG op 15 oktober 2013

Medico-juridische aspecten binnen de huisartsenpraktijk, seminarie gegeven op 21 november 2013 aan de huisartsenkring Tessenderlo en omstreken

Sarah Van Haute als spreker op de Debatavond Medical Women’s Association Belgium op 12 november 2014

VAKDOMEINEN

Vennootschaps- en verenigingsrecht

U kan op ons beroep doen voor alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

 • Oprichting van vennootschappen en verenigingen
 • Opmaak statuten en statutenwijzigingen, huishoudelijk reglement, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overname van bedrijven (aandelen of handelsfonds)
 • Geschillen tussen aandeelhouders/vennoten en tussen zaakvoerders/bestuurders
 • Gedwongen overname en uittreding
 • Ontbinding van vennootschappen en verenigingen
 • Associaties van vrije beroepers en uitoefening van het beroep via een vennootschap (zowel vanuit de optiek van de aansprakelijkheidsbeperking en de fiscale optimalisatie, als in het kader van vermogensplanning).

Handels- en economisch recht

Het kantoor heeft een belangrijke expertise opgebouwd in het opstellen van allerhande overeenkomsten (huur, distributie, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, aanneming, …). Tevens zal het kantoor u adequaat verdedigen in een gerechtelijke procedure (bouw, huur, …).

Medisch recht

Het kantoor is ervan overtuigd dat de gezondheidssector een zeer belangrijke en uiterst boeiende sector is die nog aan belang zal winnen. Het is evenwel een bijzonder complexe sector met een veelheid aan actoren en (tegengestelde) belangen: de ziekenhuisbeheerder, de ziekenhuisdirectie, de medische raad, de hoofdgeneesheer, de individuele arts, de diverse associaties en niet in het minst de patiënt.

Het kantoor adviseert deze actoren op vlak van ziekenhuiswetgeving, gezondheidsrecht en medisch (aansprakelijkheids-) recht en verdedigt de belangen van deze actoren op adequate wijze in een gerechtelijke procedure of tuchtprocedure.

Terug naar boven Sluiten

Sofie Jans

Mr. Sofie Jans studeerde in 2013 af met onderscheiding aan de Katholieke Universiteit Leuven, optie strafrecht.

Eind 2013 werd zij laureate van de pleitwedstrijd georganiseerd door de balie van Tongeren.

Mr. Jans houdt zich bezig met alle takken van het strafrecht en is na de kantooruren bijzonder actief in het verenigingsleven.

Mr. Jans is houdster van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Zij is ondertussen tevens winnaar van de Internationale Limburgse Pleitwedstrijd (ILP) van 2014 die de balies van Maastricht, Roermond, Hasselt en Tongeren jaarlijks organiseren.

Terug naar boven Sluiten

Hadewijch Jansen

Mr. Hadewijch Jansen studeerde in 2014 af als master in de rechten met grote onderscheiding na eerder in 2012 met onderscheiding het diploma master in de wijsbegeerte te hebben behaald. Mr. Hadewijch Jansen heeft een uitgesproken interesse voor het fiscaal (straf-) recht en het vennootschapsrecht.

Terug naar boven Sluiten

Strafrecht en strafprocesrecht, Vennootschaps- en verenigingsrecht, Handels- en economisch recht, Medisch recht

Vakdomeinen

Strafrecht en strafprocesrecht

Als strafrechtadvocaat zal Bert Partoens u deskundig en zeer gedreven bijstaan in alle gebieden van het strafrecht:

 • zedenzaken
 • misdrijven inzake verdovende middelen
 • levens – en geweldsdelicten
 • vermogensdelicten
 • witwas
 • ondernemingsstrafrecht

Een belangrijk onderdeel van uw verdediging zal bestaan in de voorbereiding en bijstand tijdens uw verhoor (Salduz) door de politie of de onderzoeksrechter. Ons kantoor zal u hierin stap voor stap adviseren en begeleiden gedurende deze cruciale fase van het onderzoek dewelke determinerend kan zijn voor de latere uitkomst van de zaak. Heeft u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen? Aarzel dan niet om ons onmiddellijk te contacteren voor een bespreking. In strafzaken is het van het grootste belang om vanaf het eerste ogenblik correct en volledig op de hoogte te zijn van uw rechten.

Ook staan wij u bij in navolgende procedures voor de strafuitvoeringsrechtbank, procedures tot schadevergoeding na onrechtmatige hechtenis door een latere vrijspraak, etc. 

Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard, kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Voor dringende zaken zelfs 24u per dag, 7 dagen op 7, via het nummer +32 (0) 477 98 04 79. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht en geïnformeerd over zijn dossier en de te hanteren strategie.

Met de correctionele rechtbank en het hof van assisen op enkele tientallen meters van ons kantoor wordt er natuurlijk veel bijstand verleend voor de rechtbanken in Tongeren en Hasselt. Desalniettemin bevindt het cliënteel van ons zich in heel het land en behartigen wij uw zaak voor alle rechtbanken in België, zowel in Nederlandstalige als in Franstalige procedures. Zo zijn wij eveneens zeer actief voor de rechtbanken en de hoven van beroep te Antwerpen, Brussel en Luik.

Meer info: contacteer BERT PARTOENS

Vennootschaps- en verenigingsrecht

U kan op ons beroep doen voor alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

 • Oprichting van vennootschappen en verenigingen
 • Opmaak statuten en statutenwijzigingen, huishoudelijk reglement, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overname van bedrijven (aandelen of handelsfonds)
 • Geschillen tussen aandeelhouders/vennoten en tussen zaakvoerders/bestuurders
 • Gedwongen overname en uittreding
 • Ontbinding van vennootschappen en verenigingen
 • Associaties van vrije beroepers en uitoefening van het beroep via een vennootschap (zowel vanuit de optiek van de aansprakelijkheidsbeperking en de fiscale optimalisatie, als in het kader van vermogensplanning).
Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Handels- en economisch recht

Het kantoor heeft een belangrijke expertise opgebouwd in het opstellen van allerhande overeenkomsten (huur, distributie, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, aanneming, …). Tevens zal het kantoor u adequaat verdedigen in een gerechtelijke procedure
(bouw, huur, …).

Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Medisch recht

Het kantoor is ervan overtuigd dat de gezondheidssector een zeer belangrijke en uiterst boeiende sector is die nog aan belang zal winnen. Het is evenwel een bijzonder complexe sector met een veelheid aan actoren en (tegengestelde) belangen: de ziekenhuisbeheerder, de ziekenhuisdirectie, de medische raad, de hoofdgeneesheer, de individuele arts, de diverse associaties en niet in het minst de patiënt.

Het kantoor adviseert deze actoren op vlak van ziekenhuiswetgeving, gezondheidsrecht en medisch (aansprakelijkheids-) recht en verdedigt de belangen van deze actoren op adequate wijze in een gerechtelijke procedure of tuchtprocedure.

Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Jachtrecht - wapenwetgeving

Jagen in Vlaanderen staat gelijk aan een heel arsenaal van regelgeving. Als jager krijgt u te maken met allerlei regels ten aanzien van het bezit en het gebruik van wapens, kunt u verdachte worden van het plegen van een jachtmisdrijf, kan uw jachtverlof ingetrokken worden, kan u aangesproken worden om wildschade te vergoeden …  Eén gouden raad: laat u tijdig en grondig adviseren omtrent uw rechten en plichten als jager!

Als lesgever jachtwetgeving aan het Instituut voor de Jachtopleiding zal mr. Partoens u adviseren op de meest uiteenlopende gebieden binnen de jachtwetgeving en de wapenreglementering.

Meer info: contacteer BERT PARTOENS

Optimale dienstverlening aan een correcte prijs.

Tarieven

Wij beseffen zeer goed dat transparantie en duidelijkheid omtrent de erelonen voor u zeer belangrijk is. Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Informatieplicht dienstenwet

1.       U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor (adres, fax, telefoongegevens en e-mail op www.partoensadvocaten.be ). Partoens Van Haute advocaten is de benaming van de associatie die wordt uitgebaat door Advocatenkantoor Bert Partoens, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Bergstraat 9, BTW BE 0827.918.160, RPR Limburg  en betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

2.       Ons kantoor gelegen te 3700 Tongeren, Vlasmarkt 4, is dagelijks geopend gedurende de weekdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

 

3.       De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

4.       U kan bij ons kantoor onder meer terecht voor juridisch advies, het opstellen van overeenkomsten en bijstand bij geschillen voor de rechtbank, arbitrage of een beroepsorde.

5.       Indien wij onze prestaties aanrekenen aan een uurtarief, dan worden deze vermeerderd met de kosten, waarbij volgende standaardkosten worden gehanteerd:

Opening dossier: 50 euro

Brief - dactylo: 11 euro

Pagina – dactylo: 11 euro

e-mail- dactylo: 4 euro

Telefoonkost: 2 euro
Telefoonkost buitenland: 5 euro

Kilometer: 0,60 /km

Aangetekende brief – aantekentaks: 5 euro

Kopie: 0,40 euro

            

6.       Onze facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire ver­goeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,- EURO als schadebeding.

 

7.       Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balietongeren.be.

8.       Partoens Van Haute advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

9.       Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Tongeren. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balietongeren.be.

1. Rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u over een gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bv. uw familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering). Wij onderzoeken voor u of uw rechtsbijstandverzekeraar een gratis tussenkomst van een raadsman voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar.

2. Betaling op basis van een uurtarief

U betaalt een voorschotprovisie en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in onderling overleg op voorhand wordt vastgelegd.

3. Betaling van een vast bedrag

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigd honorarium.

4. Kosteloze rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand informeren wij u hier graag over en verwijzen u desgevallend door naar een pro deo raadsman.

Gespecialiseerde bijstand en maximale inzet.

In de kijker

In de media

Optimale dienstverlening aan een correcte prijs.

Contacteer ons

ADVOCATENKANTOOR PARTOENS - VAN HAUTE

Vlasmarkt 4
3700 Tongeren - België

T.: +32 (0)12 800 430

F.: +32 (0)12 800 439

BTW: BE 08 2791 8160


Meester BERT PARTOENS

GSM: +32 (0)477/98.04.79

twitter linkedin


Meester SARAH VAN HAUTE

GSM +32 (0)473/95.86.08

linkedin

Wilt u graag bijkomende informatie? Aarzel dan niet om onderstaand formulier in te vullen voor meer informatie. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.