Mr. Sarah Van Haute, advocaat-vennoot van Partoens Van Haute advocaten werd als één van de enige advocaten in Limburg door het Agentschap Innoveren & Ondernemen opgenomen in de lijst van erkende adviesverleners bij het Vlaams Gewest.

Dankzij deze erkenning kunnen kleine en middelgrote ondernemingen (waaronder ook vrije beroepen) die een beroep doen op haar adviesverlening voor de kostprijs van deze adviesverlening een subsidie aanvragen bij het Agentschap Ondernemen gelijk aan 40% van de erelonen met een maximum van € 10.000 voor kleine ondernemingen en 30% van de erelonen met een maximum van € 15.000 voor middelgrote ondernemingen.

Zo komt onder meer adviesverlening met betrekking tot de oprichting van vennootschappen, associaties en samenwerkingsverbanden van vrije beroepers, bedrijfsstructuren, fusies, splitsingen, overnames, aandeelhoudersovereenkomsten, corporate en hospital governance en handelscontracten in aanmerking voor deze subsidie.

Mr. Van Haute bekwam dit kwaliteitslabel na een grondige screening van onder meer: inhoudelijke competentie, vakkennis, opleiding, bijscholing, infrastructuur en middelen, communicatievaardigheden, dossiervorming, organisatietalent, integriteit, (financiële) continuïteit, bedrijfspraktijken, klantgerichtheid en klanttevredenheid

Deze erkenning vormt een bevestiging van de werkwijze, de visie en integriteit van ons kantoor en laat ons toe, met de steun van de Vlaamse overheid, ons cliënteel nog beter te ondersteunen en bij te staan door correcte, proactieve en heldere adviesverlening.

Bekijk de informatiebrochure over KMO-portefeuille

TerugSchrijf u in voor onze nieuwsbrief