Advocaten

Bert Partoens

Bert Partoens

Vakdomeinen:
Strafrecht, Wapenwetgeving

Contact
+ 32 (0)477/98.04.79
bp@partoensadvocaten.be

Meer info
Sarah Van Haute

Sarah Van Haute

Vakdomeinen:
Medisch (aansprakelijkheids)recht, Vennootschaps- en verenigingsrecht, Ondernemingsrecht

Contact
+ 32 (0)473/95.86.08
svh@partoensadvocaten.be

Meer info
Hadewijch Jansen

Hadewijch Jansen

Vakdomeinen:
Medisch (aansprakelijkheids)recht, Vennootschaps- en verenigingsrecht, Ondernemingsrecht

Contact
+ 32 (0)12/80.04.30
hj@partoensadvocaten.be

Meer info
Juli Nivelle

Juli Nivelle

Vakdomeinen:
Strafrecht

Contact
+ 32 (0)12/80.04.30
info@partoensadvocaten.be

Meer info

Bert Partoens

Mr. Partoens studeerde af aan de Vrije Universiteit Brussel (2002, grote onderscheiding) en deed eerdere professionele ervaringen op aan de balie van Brussel bij het kantoor Linklaters De Bandt en aan de balie van Tongeren.

Na het doorlopen van zijn stage startte mr. Partoens zijn eigen kantoor waarbij vanaf de start de exclusieve specialisatie in het strafrecht centraal staat.

Het kantoor heeft een stevige reputatie opgebouwd in de verdediging van verdachten en de bijstand van slachtoffers in strafrechtelijke procedures in Vlaanderen en Wallonië. Zo treedt mr. Partoens geregeld op in spraakmakende zaken. Voorbeelden zijn het proces rond de familie A., operatie propere handen (dossier rond matchfixing in het Belgisch voetbal), het proces van de bende van 700 miljoen, de hoevemoord, het Hell’s Angels proces, de maïsmoord etc. Enkele spraakmakende zaken waarin Bert Partoens verdachten of slachtoffers heeft bijgestaan vindt u in de rubriek “in de kijker”.

Mr. Partoens is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Terug naar boven Sluiten

Sarah Van Haute

Sarah Van Haute studeerde in 2002 met onderscheiding af als kandidaat en licentiaat in de rechten aan de KULEUVEN. In haar tweede licentie studeerde zij tevens aan de Duke University School of law in North Carolina, USA.

Zij begon haar carrière als advocaat bij het gerenommeerde advocatenkantoor Linklaters De Bandt te Brussel (2002 – 2004) op de afdeling Mergers and Acquisitions en daarna bij het Leuvens kantoor Maxius op de afdeling vennootschaps- en verenigingsrecht (2004-2006).

Daarna startte zij als juridisch adviseur bij Deloitte waar zij doorgroeide tot supervisor en mee gestalte gaf aan de verdere uitbouw van het juridisch departement. In deze functie adviseerde zij talrijke bedrijven op vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht en handels- en economisch recht en begeleidde zij verschillende overnames van bedrijven.

Gezien haar interesse in de gezondheidssector werd zij in maart 2009 juridisch beleidsadviseur van het Ziekenhuis Oost-Limburg waar zij tevens werd benoemd tot secretaris van de raad van beheer en de algemene vergadering. Zij bekwaamde zich in de ziekenhuiswetgeving, het medisch recht en het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Met ingang vanaf 1 mei 2011 besliste zij om een zelfstandige praktijk op te starten met als voorkeurmateries medisch en farmaceutisch recht en het ondernemingsrecht.

Sedert september 2014 is zij eveneens verbonden aan de Universiteit Hasselt als praktijkassistent ondernemingsrecht en aan de Hogeschool PXL als docent medisch recht in het departement PXL-Healthcare. Sedert september 2015 is zij eveneens verbonden aan het Instituut voor verbintenissenrecht van de KU Leuven waar zij ingeschakeld is als praktijkassistent in het medisch aansprakelijkheidsrecht.

In het academiejaar 2016-2017 volgde zij bij B-Mediation de opleiding tot erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zij is samen met mr. Jansen co-auteur van het vaktijdschrift NV in de praktijk.

VAKDOMEINEN

Medisch (aansprakelijkheids)recht

Het kantoor is ervan overtuigd dat de gezondheidssector een zeer belangrijke en uiterst boeiende sector is die nog aan belang zal winnen. Het is evenwel een bijzonder complexe sector met een veelheid aan actoren en (tegengestelde) belangen: de ziekenhuisbeheerder, de ziekenhuisdirectie, de medische raad, de hoofdgeneesheer, de individuele arts, de diverse associaties en niet in het minst de patiënt.

Het kantoor heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het medisch recht en adviseert deze actoren op vlak van ziekenhuiswetgeving, gezondheidsrecht en medisch (aansprakelijkheids-) recht en verdedigt de belangen van deze actoren op adequate wijze in een gerechtelijke procedure of tuchtprocedure.

Vennootschaps- en verenigingsrecht

U kan op ons beroep doen voor alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

 • Oprichting van vennootschappen en verenigingen
 • Opmaak statuten en statutenwijzigingen, huishoudelijk reglement, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overname van bedrijven (aandelen of handelsfonds)
 • Geschillen tussen aandeelhouders/vennoten en tussen zaakvoerders/bestuurders
 • Gedwongen overname en uittreding
 • Ontbinding van vennootschappen en verenigingen
 • Associaties van vrije beroepers en uitoefening van het beroep via een vennootschap (zowel vanuit de optiek van de aansprakelijkheidsbeperking en de fiscale optimalisatie, als in het kader van vermogensplanning).

Met name in de zorgsector zijn wij gespecialiseerd in de opmaak van statuten voor zorgnetwerken en zorginstellingen.

Ondernemingsrecht

Het kantoor heeft een belangrijke expertise opgebouwd in het opstellen van allerhande overeenkomsten (huur, distributie, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, aanneming, …). Tevens zal het kantoor u adequaat verdedigen in een gerechtelijke procedure (bouw, huur, …).

Extra

- Assistent ondernemingsrecht Universiteit Hasselt
- Docent Medisch recht Hogeschool PXL
- Medewerker Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven                                                                                       
- Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Terug naar boven Sluiten

Hadewijch Jansen

Hadewijch Jansen studeerde in 2014 af als master in de rechten met grote onderscheiding na eerder in 2012 met onderscheiding het diploma master in de wijsbegeerte te hebben behaald.

Zij is sedert 2014 verbonden aan het kantoor waar zij samen met mr. Van Haute instaat voor de uitbouw van de afdelingen medisch recht en ondernemingsrecht.

Samen met mr. Van Haute is zij co-auteur van het vaktijdschrift NV in de Praktijk.

Gedurende het academiejaar 2018-2019 was zij verbonden aan het Instituut voor verbintenissenrecht van de KU Leuven als praktijkassistent.

Terug naar boven Sluiten

Juli Nivelle

In september 2019 legde Juli NIVELLE haar eed af als advocaat aan de balie van Limburg. Zij vatte onmiddellijk haar stage aan bij Partoens Van Haute Advocaten. Juli is gespecialiseerd in het strafrecht. Juli NIVELLE behaalde in 2019 met onderscheiding haar Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het strafrecht. Met dezelfde grote gedrevenheid als tijdens haar rechtenstudies zet Juli haar opgedane kennis om in de praktijk als advocate strafrecht bij Partoens Van Haute Advocaten.

Terug naar boven Sluiten

Strafrecht en strafprocesrecht, Medisch (aansprakelijkheids)recht, Vennootschaps- en verenigingsrecht, Ondernemingsrecht, Jachtrecht

Vakdomeinen

Strafrecht

Reeds meer dan 20 jaar huldigt ons kantoor het principe van doorgedreven vakspecialisatie. Ons kantoor is een nichekantoor waar u uitsluitend terecht kunt voor de materies waarin wij ons specialiseerden door jarenlange ervaring en opvolging van vakliteratuur.  Zo behartigt mr. Partoens en zijn team strafrecht uitsluitend en alleen strafzaken.

Als strafrechtkantoor in het grensgebied hoeft het niet te verbazen dat ons kantoor een grote expertise heeft opgebouwd met betrekking tot drugmisdrijven maar daarnaast staat het kantoor tevens bekend voor zijn doortastend optreden in zedenzaken, zowel aan de zijde van de verdediging als het slachtoffer.

Met de in-house expertise van mr. Van Haute en de sectie vennootschapsrecht staan wij u uiteraard ook van A tot Z bij in zaken van ondernemingsstrafrecht in de brede zin van het woord.

Heeft u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen? Aarzel dan zeker niet om ons tijdig te contacteren voor een bespreking. In strafzaken is het van het grootste belang om vanaf het eerste ogenblik correct en volledig op de hoogte te zijn van uw rechten. Wij kunnen u tevens bijstand verlenen tijdens het verhoor en u hierop grondig voorbereiden.

Indien u bent gearresteerd, gedetineerd of gedagvaard, kunt u of uw familie contact met ons opnemen. Voor dringende zaken zelfs 24u per dag, 7 dagen op 7, via het nummer +32 (0) 477 98 04 79. Indien de cliënt gedetineerd is, wordt de cliënt regelmatig door ons bezocht en geïnformeerd over zijn dossier en de te hanteren strategie.

Met de correctionele rechtbank en het hof van assisen op enkele tientallen meters van ons kantoor wordt er natuurlijk veel bijstand verleend voor de rechtbanken in Tongeren en Hasselt. Desalniettemin bevindt het cliënteel van ons zich in heel het land en behartigen wij uw zaak voor alle rechtbanken in België, zowel in Nederlandstalige als in Franstalige procedures. Zo zijn wij eveneens zeer actief voor de strafrechtbanken van Hasselt, Antwerpen, Leuven, Brussel en Luik.

Meer info: contacteer BERT PARTOENS

Medisch (aansprakelijkheids)recht

Het kantoor is ervan overtuigd dat de gezondheidssector een zeer belangrijke en uiterst boeiende sector is die nog aan belang zal winnen. Het is evenwel een bijzonder complexe sector met een veelheid aan actoren en (tegengestelde) belangen: de ziekenhuisbeheerder, de ziekenhuisdirectie, de medische raad, de hoofdgeneesheer, de individuele arts, de diverse associaties en niet in het minst de patiënt.

Het kantoor heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het medisch recht en adviseert deze actoren op vlak van ziekenhuiswetgeving, gezondheidsrecht en medisch (aansprakelijkheids-) recht en verdedigt de belangen van deze actoren op adequate wijze in een gerechtelijke procedure of tuchtprocedure.

Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Vennootschaps- en verenigingsrecht

U kan op ons beroep doen voor alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht:

 • Oprichting van vennootschappen en verenigingen
 • Opmaak statuten en statutenwijzigingen, huishoudelijk reglement, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overname van bedrijven (aandelen of handelsfonds)
 • Geschillen tussen aandeelhouders/vennoten en tussen zaakvoerders/bestuurders
 • Gedwongen overname en uittreding
 • Ontbinding van vennootschappen en verenigingen
 • Associaties van vrije beroepers en uitoefening van het beroep via een vennootschap (zowel vanuit de optiek van de aansprakelijkheidsbeperking en de fiscale optimalisatie, als in het kader van vermogensplanning).

Met name in de zorgsector zijn wij gespecialiseerd in de opmaak van statuten voor zorgnetwerken en zorginstellingen.

Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Ondernemingsrecht

Het kantoor heeft een belangrijke expertise opgebouwd in het opstellen van allerhande overeenkomsten (huur, distributie, agentuur, samenwerkingsovereenkomsten, aanneming, …). Tevens zal het kantoor u adequaat verdedigen in een gerechtelijke procedure (bouw, huur, …).

Meer info: contacteer SARAH VAN HAUTE

Wapenwetgeving en jachtrecht

Mr. Partoens heeft een bijzondere interesse en bekwaamheid opgebouwd rond de wapenwetgeving en de soms daarmee samenhangende jachtwetgeving, een niche waarvoor u absoluut een beroep moet op een vakspecialist. Als docent wetgeving verbonden aan het Vlaams Instituut voor de Jachtopleiding volgt het kantoor deze materie op de voet.

Wij staan u bij in procedures gevoerd voor de Provinciegouverneur, het Ministerie van Justitie of de Raad van State inzake wapenwetgeving en de procedures tot intrekking of schorsing van een wapenvergunning.

Meer info: contacteer BERT PARTOENS

Optimale dienstverlening aan een correcte prijs.

Tarieven

Wij beseffen zeer goed dat transparantie en duidelijkheid omtrent de erelonen voor u zeer belangrijk is. Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Informatieplicht dienstenwet

1.       U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor (adres, fax, telefoongegevens en e-mail op www.partoensadvocaten.be ). Partoens Van Haute advocaten is de benaming van de associatie die wordt uitgebaat door Advocatenkantoor Bert Partoens, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Bergstraat 9, BTW BE 0827.918.160, RPR Limburg  en betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

2.       Ons kantoor gelegen te 3700 Tongeren, Vlasmarkt 4, is dagelijks geopend gedurende de weekdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

 

3.       De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

4.       U kan bij ons kantoor onder meer terecht voor juridisch advies, het opstellen van overeenkomsten en bijstand bij geschillen voor de rechtbank, arbitrage of een beroepsorde.

5.       Indien wij onze prestaties aanrekenen aan een uurtarief, dan worden deze vermeerderd met de kosten, waarbij volgende standaardkosten worden gehanteerd:

Opening dossier: 80 euro

Brief - dactylo: 12 euro

Pagina – dactylo: 12 euro

e-mail- dactylo: 5 euro

Telefoonkost: 3 euro
Telefoonkost buitenland: 5 euro

Kilometer: 0,90 /km

Aangetekende brief – aantekentaks: 12 euro

Kopie: 0,70 euro

            

6.       Onze facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire ver­goeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,- EURO als schadebeding.

 

7.       Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

8.       Partoens Van Haute advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

9.       Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Limburg. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balielimburg.be.

1. Rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u over een gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bv. uw familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering). Wij onderzoeken voor u of uw rechtsbijstandverzekeraar een gratis tussenkomst van een raadsman voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar.

2. Betaling op basis van een uurtarief

U betaalt een voorschotprovisie en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in onderling overleg op voorhand wordt vastgelegd.

3. Betaling van een vast bedrag

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigd honorarium.

4. Kosteloze rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand informeren wij u hier graag over en verwijzen u desgevallend door naar een pro deo raadsman.

Gespecialiseerde bijstand en maximale inzet.

In de media

In de media

Optimale dienstverlening aan een correcte prijs.

Contacteer ons

ADVOCATENKANTOOR PARTOENS - VAN HAUTE

Vlasmarkt 4
3700 Tongeren - België

T.: +32 (0)12 800 430

F.: +32 (0)12 800 439

BTW: BE 08 2791 8160


Meester BERT PARTOENS

GSM: +32 (0)477/98.04.79

twitter linkedin


Meester SARAH VAN HAUTE

GSM +32 (0)473/95.86.08

linkedin

Wilt u graag bijkomende informatie? Aarzel dan niet om onderstaand formulier in te vullen voor meer informatie. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.