DE KRACHTLIJNEN VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Stand van zaken

Reeds vele jaren gaan er stemmen op om het vennootschapsrecht te moderniseren en weldra is het zover, een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het levenslicht zien.
Op 20 juli 2017 werd het voorontwerp van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen goedgekeurd door de federale ministerraad ter vervanging van het huidige Wetboek van Vennootschappen en de Vzw-wet. Het voorontwerp van Wet werd vervolgens voor advies overgemaakt aan de Raad van State en thans wordt het advies verwerkt in de teksten. Op heden zijn er nog een aantal fiscale issues hangende, voornamelijk rond de kapitaalloze BV en de fiscale neutraliteit van een kapitaalvermindering. Wanneer het nieuwe wetboek concreet zal worden gestemd in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers is op heden nog niet gekend, maar vermoedelijk zal dit (niet voor) september 2018 zijn.

Download via deze link onze volledige nota over de krachtlijnen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TerugSchrijf u in voor onze nieuwsbrief